Jak Ustawiać Czas Zadań na Wykresie Gantt’a Online

Zarządzanie czasem jest kluczowym elementem każdego projektu, a nasza aplikacja online umożliwia łatwe ustawianie czasu zadań na wykresie Gantt’a. Istnieją dwa główne sposoby, aby to zrobić: poprzez zmianę daty w części tabelarycznej lub za pomocą funkcji przeciągnij i upuść na części z wykresami.

Zacznijmy od ustawiania czasu zadań w części tabelarycznej. Najpierw kliknij dwukrotnie na zadanie, które chcesz edytować. To działanie jest pokazane na grafice nr 1.

zmiana daty na wykresie gantta

Następnie pojawi się okienko z datą, co widać na grafice nr 2.

zmiana daty zadania - cz 2

Kliknij na kalendarz, a następnie wybierz datę rozpoczęcia i zakończenia zadania, co pokazano na grafice nr 3. Na koniec zatwierdź zmiany, klikając przycisk OK.

wybór daty z kalendarza

Cały ten proces jest również pokazany w dołączonym filmie.

Innym sposobem na ustawianie czasu zadań jest funkcja przeciągnij i upuść na części z wykresami. Aby zmienić datę rozpoczęcia lub zakończenia zadania, po prostu przeciągnij lewy lub prawy koniec paska zadania na odpowiednią datę. Jeśli chcesz przesunąć całe zadanie w czasie, przeciągnij cały pasek zadania na nową pozycję. Te działania są pokazane w innym dołączonym filmie.

Nasza aplikacja online umożliwia również ustawianie zależności między zadaniami. Aby to zrobić, kliknij na zadanie, a następnie przeciągnij linie od tego zadania do innego zadania, które jest od niego zależne. Teraz, gdy zmienisz datę rozpoczęcia zadania, data rozpoczęcia zależnego zadania zostanie automatycznie dostosowana, aby uwzględnić tę zmianę.

Podsumowując, nasza aplikacja online oferuje różne sposoby ustawiania czasu zadań na wykresie Gantt’a. Możesz to zrobić zarówno w części tabelarycznej, jak i na części z wykresami, co ułatwia dostosowanie harmonogramu projektu do Twoich potrzeb. Obejrzyj dołączone filmy, aby zobaczyć te funkcje w akcji i zacznij korzystać z naszej aplikacji już dziś, aby uczynić zarządzanie projektem prostszym i bardziej efektywnym.