Definiowanie zależności w harmonogramie Gantta

Aby zdefiniować zależności między zadaniami w oprogramowaniu Gantt, należy wykonać prostą operację przeciągania i upuszczania w części graficznej diagramu Gantta. Oto jak to zrobić krok po kroku:

  1. Zlokalizuj Zadanie Poprzedzające: Znajdź na diagramie Gantta zadanie, które ma być poprzednikiem, czyli zadaniem, od którego zależy rozpoczęcie innego zadania.
  2. Chwyć za Punkt Końcowy: Na końcu paska reprezentującego zadanie poprzedzające znajdziesz punkt (oznaczony jako kółko), który służy do definiowania zależności. Kliknij na ten punkt i przytrzymaj przycisk myszy.
  3. Przeciągnij do Zadania Następującego: Przytrzymując przycisk myszy, przeciągnij kursor do początku paska reprezentującego zadanie następujące, czyli zadanie, które ma się rozpocząć po zakończeniu zadania poprzedzającego.
  4. Utwórz Zależność: Upuść punkt na początku zadania następującego. Tym samym utworzysz zależność typu Zakończ-Rozpocznij (ZR), co oznacza, że drugie zadanie nie może się rozpocząć, dopóki pierwsze się nie zakończy.

Oprócz zależności Zakończ-Rozpocznij (ZR), oprogramowanie Gantt oferuje inne typy zależności. Można tworzyć zależności Rozpocznij-Rozpocznij (RR), Rozpocznij-Zakończ (RZ) i Zakończ-Zakończ (ZZ). Oto jak to zrobić:

Rozpocznij-Rozpocznij (RR): Zależność RR tworzy się przez przeciągnięcie. Chwytasz za początek zadania poprzedzającego. Przeciągasz go do początku zadania następującego. Oznacza to, że rozpoczęcie drugiego zadania wymaga rozpoczęcia pierwszego.

Rozpocznij-Zakończ (RZ): Aby utworzyć zależność RZ, działasz podobnie. Przeciągasz punkt z początku pierwszego zadania do końca drugiego. To wskazuje, że zakończenie drugiego zadania zależy od rozpoczęcia pierwszego.

Zakończ-Zakończ (ZZ): Tworzenie zależności ZZ również wykorzystuje przeciąganie. Chwytasz za koniec zadania poprzedzającego. Przeciągasz do końca zadania następującego. To pokazuje, że zakończenie obu zadań jest ze sobą powiązane.

Te działania umożliwiają wizualne planowanie projektów. Automatycznie dostosowują harmonogram przy zmianach czasu trwania zadań. Intuicyjny interfejs sprawia, że tworzenie zależności jest szybkie i efektywne. To znacznie ułatwia zarządzanie projektem.